МАГИСТРАНТ, ДОКТОРАНТУУДЫН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ СУНГАЛТЫГ 2022.04.15 – 2022.05.27 ХҮРТЭЛ БАТАЛГААЖУУЛНА

Share Button

МУИС-ийн захирлын 2022 оны 02 дугаар сарын 25-ны өдрийн А/59 тушаалын дагуу 2017 оноос хойш магистрантын түвшний сургалтын багц цаг дүүргэж олгогдсон гэрчилгээ, 2015 оноос хойш докторантын түвшний сургалтын багц цаг дүүргэж олгогдсон гэрчилгээ авсан суралцагчдын ГЭРЧИЛГЭЭГ 2 ЖИЛИЙН ХУГАЦААГААР СУНГАНА.

Доорх хуваарийн дагуу сунгалтаа хийлгүүлнэ үү.

ХЭЗЭЭ:

Эрдэнэт сургууль

2022 оны 4 сарын 14-15

Хууль зүйн сургууль

2022 оны 4 сарын 19-21, 14:00-17:00 цаг

Бизнесийн сургууль

2022 оны 4 сарын 27-29, 14:00-17:00 цаг

Шинжлэх ухааны сургууль

2022 оны 5 сарын 04-06, 14:00-17:00 цаг

Хэрэглээний шинжлэх ухаан, инженерчлэлийн сургууль

2022 оны 5 сарын 11-13, 14:00-17:00 цаг

Олон улсын харилцаа, нийтийн удирдлагын сургууль

2022 оны 5 сарын 18-20, 14:00-17:00 цаг

Завхан сургууль

2022 оны 5 сарын 25-27, 14:00-17:00 цаг

 

ХААНА: МУИС-ийн Хичээлийн 1-р байрны 219 тоотод (Мэргэжилтэн Л.Саранцэцэг)

Утас: 77307730-4510

Жич:

Орон нутагт байгаа магистрант, докторантууд гэрчилгээгээ шуудангийн илгээмжээр сунгуулах боломжтой. Шуудангийн илгээмжийн 2 талын зардлыг суралцагч өөрөө төлөх ба төлбөр төлөгдснөөр гэрчилгээ баталгаажих болно.

 

АХИСАН ТҮВШНИЙ СУРГУУЛЬ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *