АТС-ийн судалгааны лабораторид магистрант, докторантыг судалгааны туслах /ассистант/-аар ажиллуулах хүсэлт хүлээн авах тухай

Share Button

2022 оны намрын улиралд судалгааны лабораториудад магистрант, докторантыг судалгааны туслах /ассистант/-аар ажиллуулах хүсэлтийг 2022.09.09-ний дотор хүлээн авна.  

Өнгөрсөн хаврын улиралд судалгааны туслах авч ажиллуулаагүй лабораториудад нээлттэй тул судалгааны туслах ажиллуулах хүсэлтэй багш нар доорх холбоосоор орж хүсэлтээ гаргана уу. 

Бүртгүүлэх холбоос:  https://forms.office.com/r/y0C8u9NGJx  

Жич:

1. Нэг лабораторид судалгааны туслах ажиллуулах хугацаа жилд нэг удаа, хамгийн ихдээ 3 сар байна. 

2.”МУИС-ийн магистрант, докторантыг туслахаар ажиллуулах журам”-ын дагуу шаардлага хангасан, мөн АТС-ийн судалгааны лабораторид харьяалагдаж буй багш нар хүсэлт гаргах боломжтой. 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *